Заседание април 2021

Дата на публикуване: 19.05.2021 10:51

Заседание април - 27.04.2021г.

1. Изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01.2021-31.03.2021г.

  -  ДЗ

2. Поемане на дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг

  -  ДЗ

3. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост – застроен терен, описан в АЧОС № 206/19.07.2005 г., съставляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 383 в квартал 42 по действащия план  на село Киселево, община Брусарци с площ 772 кв. м., с построената в имота масивна едноетажна стопанска постройка – гараж със застроена площ 94 кв. м.

   -  ДЗ

4. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. и откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост – незастроен терен, описан в АЧОС № 782/02.08.2017 г., съставляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – общ. в квартал 21 по действащия план  на село Княжева махала, община Брусарци с площ 5990 кв. м., с предназначение за жилищно строителство.

   -  ДЗ


5. Учредяване право на прокарване за трасе на подземна кабелна линия НН с дължина 224 м през имот публична общинска собственост - улица „9-ти септември“ с. Смирненски, общ. Брусарци, обл. Монтана, за свързване на обект:  „Инсталация  за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 30 kW“  в  УПИ II-456, кв.134 с.Смирненски и приемане на пазарни оценки във връзка с възникване на сервитут по чл.64 от Закона за енергетиката

   -  ДЗ


6. Общо събрание на съдружниците на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Монтана

   -  ДЗ

7. Сключване на договор за изработване на „Програма за управление на отпадъците 2021 - 2028 на община Брусарци” и изразходване на средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

   -  ДЗ

8. Приемане на „Общинска програма за закрила на детето Община Брусарци 2021 г.”

   -  ДЗ

9. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл. 26а, ал.2 от Закон за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2020г

   -  ДЗ


10. Включване на Доброволческо формирование "Брусарци - 112" в структурата на Национална асоциация на доброволците на Република България

     -  ДЗ

11. ПИТАНИЯ


 1. Заседание април 2021 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание май 03.05.2022
 3. Заседание април 2022
 4. Заседание март 2022
 5. Заседание февруари 2022
 6. Заседание януари 2022
 7. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 8. Заседание декември 2021
 9. Заседание ноември 2021
 10. Заседание октомври 2021
 11. Заседание септември 2021
 12. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 13. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 14. Заседание юли 2021
 15. Заседание юни 2021
 16. Протоколи
 17. Заседание декември 2020
 18. Актуални наредби
 19. Заседания
 20. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 21. Предстоящо заседание
 22. Заседание септември 2020
 23. Заседание септември извънредно 2020
 24. Заседание октомври 2020
 25. Заседание юли 2020
 26. Заседание август 2020
 27. Заседание юни 2020
 28. Заседание юни извънредно 2020
 29. Заседание ноември 2020
 30. Заседание април 2020
 31. Заседание март 2020
 32. Заседание февруари 2020
 33. Заседание декември 2019
 34. Правилник
 35. Комисии
 36. Ръководство
 37. Общински съветници
 38. Общински Съветници 2015 - 2019
 39. Заседание януари 2020
 40. Заседание ноември 2019
 41. Мандат 2015 - 2019
 42. Заседание септември 2019
 43. Заседание май 2020
 44. Важни документи 2011-2015
 45. Заседание юли 2019
 46. Заседание октомври 2019
 47. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 48. Ръководство 2015 - 2019
 49. Заседание юни 2019
 50. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 51. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 52. Заседание май 2019
 53. Заседание април 2019
 54. Заседание март 2019
 55. Заседание ноември 2018
 56. Заседание октомври 2018
 57. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 58. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 59. Заседание август извънредно 13.08.2018
 60. Заседание юли 2018
 61. Заседание февруари 2019
 62. Заседание юни 2018
 63. Заседание май 2018
 64. Заседание април 2018
 65. Заседание февруари 2018
 66. Заседание януари 2018
 67. Заседание септември 2018
 68. Заседание декември 2017
 69. Заседание януари 2019
 70. Заседание декември 2018
 71. Заседание октомври 2017
 72. Заседание септември 2017
 73. Заседание ноември 2017
 74. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 75. Заседание юли 2017
 76. Заседание март 2018
 77. Заседание юни 2017
 78. Заседание май 2017
 79. Заседание април 2017
 80. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 81. Заседание март 2017
 82. Заседание февруари 2017
 83. Заседание януари 2017
 84. Заседание декември 2016
 85. Заседание ноември 2016
 86. Заседание октомври 2016
 87. Заседание септември 2016
 88. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 89. Заседание юли 2016
 90. Заседание юни 2016
 91. Заседание май 2016
 92. Заседание май извънредно 10.05.2016
 93. Заседание април 2016
 94. Правилник 2015 - 2019
 95. Заседания 2015 - 2019
 96. Проекти на документи 2015 - 2019
 97. Протоколи 2015 - 2019
 98. Решения 2015 - 2019
 99. Комисии 2015 - 2019
 100. Заседание ноември 2015
 101. МАНДАТ 2011 - 2015
 102. Заседание октомври извънредно
 103. Заседание февруари 2016
 104. Тържествена сесия 14.08.2015
 105. Заседание юли 2015
 106. Заседание юли 2015 Извънредно
 107. Заседание юни 2015
 108. Заседание май 2015
 109. Заседание май 2015 извънредно
 110. Заседание април 2015
 111. Заседание януари 2016
 112. Наредби 2011-2015
 113. Заседание септември
 114. Заседание март 2016
 115. Заседание февруари 2021
 116. Заседание март 2015
 117. Заседание декември 2015
 118. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 119. Заседание 27 февруари 2015
 120. Заседание февруари 2015
 121. Заседание януари 2015
 122. Заседание декември 2014
 123. Заседание ноември 2014
 124. Заседание ноември 2014 извънредно
 125. Заседание октомври 2014
 126. Заседание юли 2014
 127. Заседание юни 2014
 128. Заседание септември 2014
 129. Проект на Наредба земя
 130. Докладна записка - Наредба земя
 131. Заседание април 2014
 132. Заседание декември 2013
 133. Заседание януари 2014
 134. Заседание септември 2014 извънредно
 135. Заседание февруари 2014
 136. Заседание март 2014
 137. Заседание май 2014
 138. заседание август 2014 извънредно
 139. Заседания 2011-2015
 140. Комисии 2011-2015
 141. Проекти на документи 2011-2015
 142. Предстоящо заседание 2011-2015
 143. Общински Съветници 2011-2015
 144. Ръководство 2011-2015
 145. Правилник 2011-2015
 146. МАНДАТ 2007 - 2011
 147. Решения 2011-2015
 148. Протоколи 2011-2015
 149. Решения - Мандат 2007 - 2011
 150. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 151. Заседание март 2021
 152. Важни документи
 153. Решения
 154. Заседание януари 2021
 155. Заседание май 2021
 156. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
64% Complete (success)
Не ми допада :
29% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)