Последни новини
Съобщение
19.10.2017
Проект на Наредба за изменеие и допълнение на Наредбата за определянето, администрирането на местните такси и цени на услуги на териоторията на община Брусарци -...

О Б Я В А
18.10.2017
Със заповед № ОХ-1061/10.10.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1(една) вакантна длъжност за офицер за приемане...

Покана
18.10.2017

О Б Я В А
13.10.2017
Обявление за концесия на язовир "Киселево" - виж тук

О Б Я В А
13.10.2017
Обявление за концесия за язовир "Липена" - виж тук

О Б Я В А
12.10.2017
Със заповеди на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна...

За проекта
Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми допада
Не мога да преценя