Проекти на документи 2011-2015

Дата на публикуване: 11.10.2012 00:00

ПРОЕКТ

на

За септември 2015г.

Проект за изменение на Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци

За май 2015г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Брусарци

 

 

За март 2015г.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Мотиви към Проект за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделски земи от Общинския поземлен фонд

 

Мотиви към Проект на Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Брусарци

 

Проект на Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на община Брусарци

 

 

За февруари 2015г.

Заповед № АК-04-12 от 06.02.2015г. на областен Управител Монтана за връщане за ново обсъждане на т. 2 и т. 3 от Решение № 330, Протокол № 49 от 26.01.2015т.

 

 

За януари 2015г.

Докладна записка за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

 

 

Заповед АК-04-3 от 12.01.2015г. на Областен Управител Монтана за връщане за ново обсъждане на част от Решение № 318, Протокол № 48 от 29.12.2014г., относно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци

 

 

 

За декември 2014г.

Докладна записка

Мотиви

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци

 

 

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на административните услуги на територията на Община Брусарци

Мотиви за изменение и допълнение

 

Проект за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от Общинския поземлен фонд

Мотиви

 

За септември 2014г.

Проект на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж - Община Брусарци

- Мотиви и приложение:

- Молба-декларация

- Социална оценка

- Доклад

- Заповед

- Договор

- Заявление

 

За юли 2014г.

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Брусарци

 

Мотиви

 

За юни 2014г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разрешаване на поставянето на  преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности и други елементи на градското обзавежане на територията на община Брусарци.


За май 2014г.

Докладна записка за Промяна в Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Брусарци.

 

Проект на Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община БрусарциЗа януари 2014г.

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брусарци, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация


За декември 2013г.

Наредба за условията и реда за поемане на общински дълг и провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез поемането на дългосрочен дълг от Община Брусарци

 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брусарци

 

За ноември 2013г.

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на Бюджета на Община Брусарци


Годишна Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.


ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА 2014 ГОДИНА

 

За септември 2013г.

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007 - 2013

 

АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013

 

Наредба за управление на общинските пътища

 

Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци

 

За ноември 2012г.
Наредба за устройство и управление на гробищните паркове и обредни зали на територията но Община Брусарци

 

Наредба за създаване, функциониране, преобразуване, закриване, управление и контрол на общинското предприятие в Община Брусарци

 

За 30.10.2012г.

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци - файл тук


Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брусарци -
файл тук

 

Общинска стратегия за интегриране на ромите 2012 - 2020 - файл тук


 1. Проекти на документи 2011-2015 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 3. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 4. Заседание юли 2022
 5. Заседание юни 2022
 6. Заседание май 2022
 7. Извънредно заседание май 03.05.2022
 8. Заседание април 2022
 9. Заседание март 2022
 10. Заседание февруари 2022
 11. Заседание януари 2022
 12. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 13. Заседание декември 2021
 14. Заседание ноември 2021
 15. Заседание октомври 2021
 16. Заседание септември 2021
 17. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 18. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 19. Заседание юли 2021
 20. Заседание юни 2021
 21. Протоколи
 22. Заседание април 2021
 23. Заседание декември 2020
 24. Актуални наредби
 25. Заседания
 26. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 27. Предстоящо заседание
 28. Заседание септември 2020
 29. Заседание септември извънредно 2020
 30. Заседание октомври 2020
 31. Заседание юли 2020
 32. Заседание август 2020
 33. Заседание юни 2020
 34. Заседание юни извънредно 2020
 35. Заседание ноември 2020
 36. Заседание април 2020
 37. Заседание март 2020
 38. Заседание февруари 2020
 39. Заседание декември 2019
 40. Правилник
 41. Комисии
 42. Ръководство
 43. Общински съветници
 44. Общински Съветници 2015 - 2019
 45. Заседание януари 2020
 46. Заседание ноември 2019
 47. Мандат 2015 - 2019
 48. Заседание септември 2019
 49. Заседание май 2020
 50. Важни документи 2011-2015
 51. Заседание юли 2019
 52. Заседание октомври 2019
 53. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 54. Ръководство 2015 - 2019
 55. Заседание юни 2019
 56. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 57. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 58. Заседание май 2019
 59. Заседание април 2019
 60. Заседание март 2019
 61. Заседание ноември 2018
 62. Заседание октомври 2018
 63. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 64. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 65. Заседание август извънредно 13.08.2018
 66. Заседание юли 2018
 67. Заседание февруари 2019
 68. Заседание юни 2018
 69. Заседание май 2018
 70. Заседание април 2018
 71. Заседание февруари 2018
 72. Заседание януари 2018
 73. Заседание септември 2018
 74. Заседание декември 2017
 75. Заседание януари 2019
 76. Заседание декември 2018
 77. Заседание октомври 2017
 78. Заседание септември 2017
 79. Заседание ноември 2017
 80. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 81. Заседание юли 2017
 82. Заседание март 2018
 83. Заседание юни 2017
 84. Заседание май 2017
 85. Заседание април 2017
 86. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 87. Заседание март 2017
 88. Заседание февруари 2017
 89. Заседание януари 2017
 90. Заседание декември 2016
 91. Заседание ноември 2016
 92. Заседание октомври 2016
 93. Заседание септември 2016
 94. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 95. Заседание юли 2016
 96. Заседание юни 2016
 97. Заседание май 2016
 98. Заседание май извънредно 10.05.2016
 99. Заседание април 2016
 100. Правилник 2015 - 2019
 101. Заседания 2015 - 2019
 102. Проекти на документи 2015 - 2019
 103. Протоколи 2015 - 2019
 104. Решения 2015 - 2019
 105. Комисии 2015 - 2019
 106. Заседание ноември 2015
 107. МАНДАТ 2011 - 2015
 108. Заседание октомври извънредно
 109. Заседание февруари 2016
 110. Тържествена сесия 14.08.2015
 111. Заседание юли 2015
 112. Заседание юли 2015 Извънредно
 113. Заседание юни 2015
 114. Заседание май 2015
 115. Заседание май 2015 извънредно
 116. Заседание април 2015
 117. Заседание януари 2016
 118. Наредби 2011-2015
 119. Заседание септември
 120. Заседание март 2016
 121. Заседание февруари 2021
 122. Заседание март 2015
 123. Заседание декември 2015
 124. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 125. Заседание 27 февруари 2015
 126. Заседание февруари 2015
 127. Заседание януари 2015
 128. Заседание декември 2014
 129. Заседание ноември 2014
 130. Заседание ноември 2014 извънредно
 131. Заседание октомври 2014
 132. Заседание юли 2014
 133. Заседание юни 2014
 134. Заседание септември 2014
 135. Проект на Наредба земя
 136. Докладна записка - Наредба земя
 137. Заседание април 2014
 138. Заседание декември 2013
 139. Заседание януари 2014
 140. Заседание септември 2014 извънредно
 141. Заседание февруари 2014
 142. Заседание март 2014
 143. Заседание май 2014
 144. заседание август 2014 извънредно
 145. Заседания 2011-2015
 146. Комисии 2011-2015
 147. Предстоящо заседание 2011-2015
 148. Общински Съветници 2011-2015
 149. Ръководство 2011-2015
 150. Правилник 2011-2015
 151. МАНДАТ 2007 - 2011
 152. Решения 2011-2015
 153. Протоколи 2011-2015
 154. Решения - Мандат 2007 - 2011
 155. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 156. Заседание март 2021
 157. Важни документи
 158. Решения
 159. Заседание януари 2021
 160. Заседание май 2021
 161. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
62% Complete (success)
Не ми допада :
31% Complete (success)
Не мога да преценя :
8% Complete (success)