Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 16.03.2022 09:11


Вътрешни правила 2016г.

Закон за достъп до обществена информация


Заповед на министъра на финансите за цените на носителите за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване на интернет страницата на Oбщина Брусарци

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на община Брусарци, и форматите в които е достъпна към 31.01.2020г.

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на община Брусарци, и форматите в които е достъпна към 31.01.2021г.

Отговорен служител за рабoта с ЗДОИ

Приложение № 1 -  Заявление за достъп до обществена информация

Приложение № 2 - Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация

Приложение № 3 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Приложение № 4 - Решение

Приложение № 5 - Решение

Приложение № 6
 - Протокол за достъп до обществена информация


Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Брусарци за 2017г.

Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Брусарци за 2018г.

Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Брусарци за 2019г.

Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Брусарци за 2020г.

Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация в община Брусарци за 2021г.


Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)