Бюджет и финанси

Дата на публикуване: 16.12.2021 09:25
                                                      БЮДЖЕТ 2021г. 


Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенсиране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2021г.

Формула образование 2021г.

Бюджет 2021г.

Приложения бюджет 2021г.

Препис решение за бюджет 2021г. на ОбС Брусарци

Бюджетен календар на община Брусарци за 2022г.

Капиталови разходи план за 2021г.


ОУ П.Р.Славейков с. Василовци


Бюджет 2021г.
      
                                                Отчети 2021г.

Месечни

Първо тримесечие

Отчет 1-3.2020

Отчет капиталови март 2021г.


Второ тримесечие

Отчет 2-3.2021

Трето тримесечие

Отчет 3-3.2021

Декември

Отчет за 11.2021г.

Отчет, обяснителна записка и тримесечен отчет към 31.12.2021 ОУ П.Р.Славейков с. ВасиловциНоември 2021г.

Отчет за 11.2021г.


Октомври


Отчет 30.10.2021  ОУ "Петко Рачов Слвейков"-с.Василовци

Отчет за 10.2021г.

Септември

Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 30.09л2021г.

Отчет 30.09.2021  ОУ "Петко Рачов Слвейков"-с.Василовци

Отчет за 09.2021г.


Август 2021г.

Отчет за 08.2021г.Юли 2021г.

Отчет за 07.2021г.Юни 2021г.

Отчет за 06.2021г.


Май 2021г.


Отчет за 05.2021г.Април 2021г.

Отчет за 04.2021г.Март 2021г.

Отчет за 03.2021г.

Отчет към 31.03.2021  ОУ "Петко Рачов Слвейков"-с.Василовци

Отчет към 31.03.2021  ОУ "Пейо Кр. Яворов"-с. Крива бара


Февруари 2021г.

Отчет за 02.2021г.Януари 2021г.

Отчет за 01.2020г.

                                                       БЮДЖЕТ 2020г.                                                 

Формула образование 2020г.


Бюджетен календар за 2021г.


Бюджет на Община Брусарци за 2020г.

 

Приложения по бюджет 2020г.


Препис решение за бюджет 2020г.

Препис решение по изпълнение на бюджета за 2020г.

Отчет за приходите и разходите 2020г.

Баланс 2020г.

 

Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенсиране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2019г.

ОУ П.Р.Славейков с. Василовци

Бюджет 2020г.

Обяснителна записка


ОУ П.К.Яворов с. Крива бара

Бюджет 2020г.

Обяснителна записка                                                          Отчети 2020г.                                                 
Месечни

Първо тримесечие

Отчет 1-3.2020

Второ тримесечие

Отчет 2-3.2020

Трето тримесечие

Отчет 3-3.2020

Четвърто тримесечие

Отчет 4-3.2020Декември 2020г.

Отчет за 12.2020г.


Отчет към 31.12.2020  ОУ "Петко Рачов Слвейков"-с.Василовци

Отчет към 31.12.2020  ОУ "Пейо Кр. Яворов"-с. Крива бараНоември 2020г.

Отчет за 11.2020г.


Отчет към 30.11.2020  ОУ "Петко Рачов Слвейков"-с.Василовци

Отчет към 30.11.2020  ОУ "Пейо Кр. Яворов"-с. Крива бараОктомври 2020г.

Отчет за 10.2020г.Септември 2020г.

Отчет за 09.2020г.


Отчет към 30.09.2020  ОУ "Петко Рачов Слвейков"-с.Василовци

Отчет към 30.09.2020  ОУ "Пейо Кр. Яворов"-с. Крива бараАвгуст 2020г.

Отчет за 08.2020г.


Юли 2020г.

Отчет за 07.2020г.


Юни 2020г.

Отчет за 06.2020г.Май 2020г.

Отчет за 05.2020г.Април 2020г.

Отчет за 04.2020г.Март 2020г.

Отчет за 03.2020г.Февруари 2020г.

Отчет за 02.2020г.Януари 2020г.

Отчет за 01.2020г.


                                                       БЮДЖЕТ 2019г.                                                 

Бюджет на Община Брусарци за 2019г.


Справка за приходите, бюджетните взаимоoтношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Брусарци за 2019г.Препис решение за буджет 2019г.

 

Справка за разпределение на средствата по училищата и детските градини  по компоненти на формулата за 2019г. в Община Брусарци

 

Бюджетен календар на Община Брусарци за 2020г.


Отчет за приходите и разходите за 2019г.


Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенсиране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2018г.


Баланс 2019г.


Изпълнение на бюджета на Община Брусарци 2019г.

 
                                                          Отчети 2019г.                                                 

ОУ П.Р.Славейков с. Василовци

Отчет за 01.2019г.

Отчет за 02.2019г.

Отчет за 03.2019г.

Отчет за 04.2019г.

Отчет за 05.2019г.

Отчет за 06.2019г.

Отчет за 07.2019г.

Отчет за 08.2019г.

Отчет за 09.2019г.

Отчет за 10.2019г.

Отчет за 11.2019г.

Отчет за 12.2019г.


ОУ П.К.Яворов с. Крива бара

Отчет за 01.2019г.

Отчет за 02.2019г.

Отчет за 03.2019г.

Отчет за 04.2019г.

Отчет за 05.2019г.

Отчет за 06.2019г.

Отчет за 07.2019г.

Отчет за 08.2019г.

Отчет за 09.2019г.

Отчет за 10.2019г.

Отчет за 11.2019г.

Отчет за 12.2019г.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Месечни

Четвърто тримесечие

Отчет 4-3.2019


Трето тримесечи

Отчет 3-3.2019


Второ тримесечи

Отчет 2-3.2019

 

Първо тримесечие

Отчет 1-3.2019


Декември 2019г.

Отчет за 12.2019г.Ноември 2019г.

Отчет за 11.2019г.Октомври 2019г.

Отчет за 10.2019г.Септември 2019г.

Отчет за 09.2019г.Август 2019г.


Отчет за 08.2019г.Юли 2019г.

Отчет за 07.2019г.

Юни 2019г.

Отчет за 06.2019г.


Май 2019г.

Отчет за 05.2019г.


Април 2019г.

Отчет за 04.2019г.


Март 2019г.

Отчет за 03.2019г.


Февруари 2019г.

Отчет за 02.2019г.


Януари 2019г.

Отчет за 01.2019г.                                                       БЮДЖЕТ 2018г.                                                 


Изпълнение бюджета на Община Брусарци за 2018г.

Бюджет на Община Брусарци за 2018г. - xls


Справка за приходите, бюджетните взаимоoтношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Брусарци за 2018г.

Препис решение за буджет 2018г.

Препис решение по изпълнение на бюджета на Община Брусарци за 2018г.

Справка за разпределение на средствата по училищата и детските градини  по компоненти на формулата за 2018г. в Община Брусарци
 
Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенсиране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2017г.

Одитен доклад

Сборен баланс 2018

Сборен отчет за касово изпълнение 2018

Сборен отчет за приходите и разходите 2018


                                                          Отчети 2018г.                                                   Декември 2018г.

Отчет за 12.2018г.Ноември 2018г.

Отчет за 11.2018г.Октомври 2018г.

Отчет за 10.2018г.Трето тримесечие

Отчет


Август 2018г.

Отчет за 08.2018г.


Юли 2018г.

Отчет за 07.2018г.


Второ тримесечие

Отчет


Юни 2018г.

Отчет за 06.2018г.


Май 2018г.

Отчет за 05.2018г.


Април 2018г.

Отчет за 04.2018г.


Март 2018г.

Отчет за 03.2018г.


Първо тримесечие

Отчет


Февруари 2018г.

Отчет за 02.2018г.Януари 2018г.

Отчет за 01.2018г.

                                                       БЮДЖЕТ 2017г.                                                 

Бюджет на Община Брусарци за 2017г. - xls

Справка за разпределение на средствата по училищата и детските градини  по компоненти на формулата за 2017г. в Община Брусарци

Баланс 2017г.

Отчет за приходите и разходите 2017г.

Отчет за касовото изпълнение 2017г.


                                                          Отчети 2017г.                                                   

Декември 2017г.

Отчет за 12.2017г.


Ноември 2017г.

Отчет за 11.2017г.

Октомври 2017г.

Отчет за 10.2017г.


Септември 2017г.


Отчет за 09.2017г.


Август 2017г.

Отчет за 08.2017г.


Юли 2017г.


Отчет за 07.2017г


Юни 2017г.

Отчет за 06.2017г.Май 2017г.

Отчет за 05.2017г.Април 2017г.

Отчет за 04.2017г.Март 2017г.

Отчет за 03.2017г.Февруари 2017г.

Отчет за 02.2017г.Януари 2017г.

Отчет за 01.2017г.
                                                        БЮДЖЕТ 2016г.                                                 

Одитно становище на Годишния финансов отчет на Община Брусарци за 2016г.

- Баланс

- Отчет касово изпълнение

- Отчет на приходите и разходите

- Обяснителна записка към ГФО
 
Обяснителна записка и Бюджет на Община Брусарци за 2016г. - xls

Бюджет на Община Брусарци за 2016г. - pdf

Справка за разпределение на средствата по училищата и детските градини  по компоненти на формулата за 2016г. в Община Брусарци
 
Отчет за изплатените средства от централния бюджет за компенциране на автобусен транспорт от община Брусарци през 2015г.

                                                          Отчети 2016г.                                                   
 

Декември 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 12.2016г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 12.2016г. - pdf


Ноември 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 11.2016г. - xls


Октомври 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 10.2016г. - xls


Септември 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 09.2016г. - xls


Август 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 08.2016г. - xls


Юли 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 07.2016г. - xls

Юни 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 06.2016г. - xls

Май 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 05.2016г. - xls

Април 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 04.2016г. - xls

Март 2016г.

Обяснителна записка и Отчети за 03.2016г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 03.2016г. - pdf


Февруари 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 02.2016г. - xls
Януари 2016г.
Обяснителна записка и Отчети за 01.2016г. - xls

 


                                                       БЮДЖЕТ 2015г.                                                 

Обяснителна записка

Бюджет на Община Брусарци за 2015г. - xls

Бюджет на Община Брусарци за 2015г. - pdf

Справка за разпределение на средствата по училищата и по компоненти на формулата за 2015г. в Община Брусарци
   

                                                          Отчети 2015г.                                                   
 
Декември 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 12.2015г. - xls
Ноември 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 11.2015г. - xls
Октомври 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 10.2015г. - xls
Септември 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 09.2015г. - xls
Август 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 08.2015г. - xls
Юли 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 07.2015г. - xls
Юни 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 06.2015г. - xls
Май 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 05.2015г. - xls
Април 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 04.2015г. - xls
Март 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 03.2015г. - xls
Февруари 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 02.2015г. - xls

Януари 2015г.
Обяснителна записка и Отчети за 01.2015г. - xls                                                       БЮДЖЕТ 2014г.                                                 

Обяснителна записка

Бюджет на Община Брусарци за 2014г. - xls

Бюджет на Община Брусарци за 2014г. - pdf

Справка за разпределение на средствата по училищата
и по компоненти на формулата за 2014г. в Община Брусарци

 

                                                          Отчети 2014г.                                                   
 

Декември 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 12.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 12.2014г. - pdf

 
Ноември 2014г.
 
Септември 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 09.2014г. - pdf

Август 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 08.2014г. - pdf 

Юли 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 07.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 07.2014г. - pdf
 

Юни 2014г.

Обяснителна записка и Отчети за 06.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 06.2014г. - pdf
 
 
Май 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 05.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 05.2014г. - pdf
 
 
Април 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 04.2014г - xls
Обяснителна записка и Отчети за 04.2014г. - pdf

 
Март 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 01-03.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 01-03.2014г. - pdf
 
Февруари 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 02.2014г. - xls  
Обяснителна записка и Отчети за 02.2014г. - pdf
 
Януари 2014г.
Обяснителна записка и Отчети за 01.2014г. - xls
Обяснителна записка и Отчети за 01.1024г. - pdf                                              БЮДЖЕТ и Отчети 2013г.                                       

Протокол от публично обсъждане
на изпълнението на бюджета на Община Брусарци за 2013г.

 
Обяснителна записка и Отчети за 2013г. - xls
 
Обяснителна записка и Отчети за 2013г. - pdf


Баланс на община Брусарци аз 2013г.

Обяснителна записка ГФО 2013г.

Наименование Брой тегления
Otchet 12.2021.rar 0 Изтегли документ с име "Otchet 12.2021.rar"
U-shte V-tsi 31.12.2021.pdf 3 Изтегли документ с име "U-shte V-tsi 31.12.2021.pdf"
Otchet 11.2021.rar 9 Изтегли документ с име "Otchet 11.2021.rar"
Reshenie na ObS za priemane na budjet 2020.pdf 20 Изтегли документ с име "Reshenie na ObS za priemane na budjet 2020.pdf"
Septemvri V-tsi U-shte.pdf 20 Изтегли документ с име "Septemvri V-tsi U-shte.pdf"
obqsnitelna zapiska.pdf 22 Изтегли документ с име "obqsnitelna zapiska.pdf"
Reshenie na ObS za priemane na budjet 2018.pdf 24 Изтегли документ с име "Reshenie na ObS za priemane na budjet 2018.pdf"
Otchet 09.2021.rar 21 Изтегли документ с име "Otchet 09.2021.rar"
Otchet 10.2021.rar 27 Изтегли документ с име "Otchet 10.2021.rar"
3-3.2021.rar 25 Изтегли документ с име "3-3.2021.rar"
Otchet kum 30.09.2021.pdf 15 Изтегли документ с име "Otchet kum 30.09.2021.pdf"
Oktomvri V-tsi U-shte.pdf 37 Изтегли документ с име "Oktomvri V-tsi U-shte.pdf"
Otchet 08.2021.rar 33 Изтегли документ с име "Otchet 08.2021.rar"
Otchet 07.2021.rar 34 Изтегли документ с име "Otchet 07.2021.rar"
2-3.2021.rar 35 Изтегли документ с име "2-3.2021.rar"
Otchet 06.2021.rar 42 Изтегли документ с име "Otchet 06.2021.rar"
Otchet 05.2021.rar 46 Изтегли документ с име "Otchet 05.2021.rar"
Otchet 04.2021.rar 61 Изтегли документ с име "Otchet 04.2021.rar"
Otchet kapitalovi mart 2021g.xlsx 46 Изтегли документ с име "Otchet kapitalovi mart 2021g.xlsx"
Balans 2020g..pdf 58 Изтегли документ с име "Balans 2020g..pdf"
Otchet za prihodite i razhodite 2020g..pdf 63 Изтегли документ с име "Otchet za prihodite i razhodite 2020g..pdf"
Otchet 31.03 u-shte Kr.b.pdf 63 Изтегли документ с име "Otchet 31.03 u-shte Kr.b.pdf"
Otchet 31.03 u-shte V-tsi.pdf 81 Изтегли документ с име "Otchet 31.03 u-shte V-tsi.pdf"
1-3.2021.rar 65 Изтегли документ с име "1-3.2021.rar"
Otchet 03.2021.rar 238 Изтегли документ с име "Otchet 03.2021.rar"
Budjet V-tsi Uchilishte 2021.pdf 146 Изтегли документ с име "Budjet V-tsi Uchilishte 2021.pdf"
Obqsnitelna zapiska budjet 2020 V-tsi Uchilishte.pdf 170 Изтегли документ с име "Obqsnitelna zapiska budjet 2020 V-tsi Uchilishte.pdf"
Obqsnitelna zapiska budjet Kr.b Uchilishte.pdf 112 Изтегли документ с име "Obqsnitelna zapiska budjet Kr.b Uchilishte.pdf"
Kapitalovi razhodi plan za 2021g..xlsx 166 Изтегли документ с име "Kapitalovi razhodi plan za 2021g..xlsx"
Otchet 02.2021.zip 91 Изтегли документ с име "Otchet 02.2021.zip"
Otchet 12.2020.rar 272 Изтегли документ с име "Otchet 12.2020.rar"
Budget_2021_6203.xls 172 Изтегли документ с име "Budget_2021_6203.xls"
Otchet 01.2021.zip 186 Изтегли документ с име "Otchet 01.2021.zip"
4-3.2020.zip 106 Изтегли документ с име "4-3.2020.zip"
Budjeten kalendar na obshtina Brusartsi za 2022g..pdf 189 Изтегли документ с име "Budjeten kalendar na obshtina Brusartsi za 2022g..pdf"
Prepis reshenie 126 budjet 2021g..pdf 228 Изтегли документ с име "Prepis reshenie 126 budjet 2021g..pdf"
Prilojeniq budjet 2021g..pdf 190 Изтегли документ с име "Prilojeniq budjet 2021g..pdf"
Formula obrazovanie 2021.pdf 128 Изтегли документ с име "Formula obrazovanie 2021.pdf"
Otchet U-shte Kr.b 31.12.2020.pdf 179 Изтегли документ с име "Otchet U-shte Kr.b 31.12.2020.pdf"
Otchet U-shte V-tsi kum 31.12.2020.pdf 158 Изтегли документ с име "Otchet U-shte V-tsi kum 31.12.2020.pdf"
Otchet izplateni sumi avtotransport 2020.pdf 193 Изтегли документ с име "Otchet izplateni sumi avtotransport 2020.pdf"
Kriva bara.pdf 327 Изтегли документ с име "Kriva bara.pdf"
Vasilovtsi.pdf 327 Изтегли документ с име "Vasilovtsi.pdf"
Otchet 11.2020.zip 478 Изтегли документ с име "Otchet 11.2020.zip"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
68% Complete (success)
Не ми допада :
25% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)