Последни новини


23.05.2024

Със заповед № ОХ–436/08.05.2024г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6/шест/ сержанта – военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища.   

Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по-възрастни от     40 години.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

03.06.2024г.

22.05.2024
Национална служба за съвети в земеделието организира информационно събитие - виж тук

17.05.2024

Със заповед № ОХ-427/02.05.2024г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1/една/ вакантна длъжност за офицер             
   във военно формирование 56030 – София, за приемане на военна служба на лице,
завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от 40 години.

 

Вакантната длъжност ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

14.06.2024г.


10.05.2024

УВЕДОМЯВАМЕ  ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ   НА   ПЧЕЛИ   И   ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА,   ЧЕ   ОТ  17.05.2024 г. ДО 21.05.2024 г.

     ЖП СЕКЦИЯ ВРАЦА ЩЕ ПРОВЕДЕ НАЗЕМНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕРВИТУТНАТА ЖП ИВИЦА С ПРЕПАРАТ „НАСА ТАФ” В РАЙОНА НА ЖП ГАРА БРУСАРЦИ. ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ ПЛЕВЕЛИ. ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ТРЕТИРАНЕ ТЕРЕНИ СА ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ НА РАЗСТОЯНИЕ 6 м ОТ ГЛАВА РЕЛСА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ.

ЖЕЛАТЕЛНО   Е   ПРЕЗ   ТОЗИ   ПЕРИОД  ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ  ДА   ВЗЕМАТ   НЕОБХОДИМИТЕ  МЕРКИ  ЗА ОПАЗВАНЕТО НА  ПЧЕЛИТЕ  И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

 

ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ   БРУСАРЦИ


30.04.2024

Със заповед РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 5(пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Вакантните длъжности ще се заеме след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Петко Петков , тел. 0882 55 20 16

 

Срок за подаване на документите до

23.05.2024г.


17.04.2024
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 г. ДО 31.12.2023 г.   Уважаеми съграждани,   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси   О Б Я В Я В А М     датата за Публично обсъждане на изпълнението на бюджета на община Брусарци за 2023г., което ще се състои на 26.04.2024 г. от 10:00 часа в Пенсионерския клуб - при НЧ „Просвета –...

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци