Заседание юли 2015

Дата на публикуване: 29.07.2015 00:00
Заседание юли – 31.07.2015г.


1. Докладна записка отчет 01.01.15г.-30.06.15г.

- ДЗ


2. Определяне на концесионер на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху Язовир „Киселево” намиращ се в землището на Киселево, ЕКАТТЕ 36957, общ.Брусарци, област Монтана, с.Бело поле ЕКАТТЕ 03678 и с.Черно поле ЕКАТТЕ 81247, общ.Ружинци, обл.Видин.

- ДЗ

 

3. Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях върху язовири, публична общинска собственост за Язовир „Липена”, с.Василовци, общ.Брусарци.

- ДЗ


4. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение №316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци, допълнена с Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г., Решение №362/Протокол №53 от 30.04.2015 г.; Решение №363/Протокол №53 от 30.04.2015 г. на ОбС Брусарци и Решение №377/Протокол №55 от 28.05.2015 г. на ОбС Брусарци, с незастроен парцел, отреден за обществено строителство на магазин и озеленяване – за продажба и откриване на процедура за продажба на имота, описан в АОС №770/15.07.2015 г.

- ДЗ


5. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., приета с Решение №316/Протокол №48 от 29.12.2014 г. на ОбС гр.Брусарци, допълнена с Решение №330/Протокол №49 от 26.01.2015 г., Решение №362/Протокол №53 от 30.04.2015 г.; Решение №363/Протокол №53 от 30.04.2015 г. на ОбС Брусарци и Решение №377/Протокол №55 от 28.05.2015 г. на ОбС Брусарци, с незастроен парцел с площ 3850 кв.м., съставляващ УПИ І, кв.48а по действащия план на гр.Брусарци, обл.Монтана, отреден за обществено строителство на магазин и озеленяване – за продажба и откриване на процедура за продажба на имота, описан в АОС №1 от 23.07.1999 г.

- ДЗ


6.Възстановяване право на собственост върху имоти от общински поземлен фонд, в изпълнение на § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.


- ДЗ


7.
Създаване на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен Съд – Лом.


- ДЗ


8.
Приемане Отчет за дейността на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г.


- ДЗ

- Приложение № 1


9. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Брусарци за периода от 01.01.2015 г.- 30.06.2015 г.

- ДЗ

- Приложение № 1

 1. Заседание юли 2015 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание май - 15.05.2023
 3. Заседание април 27.04.2023
 4. Заседание март 30.03.2023
 5. Заседание февруари 27.02.2023
 6. Извънредно заседание февруари 17.02.2023
 7. Заседание януари 30.01.2023
 8. Заседание декември 20.12.2022
 9. Заседание ноември 30.11.2022
 10. Извънредно заседание ноември - 02.11.2022
 11. Заседание октомври 31.10.2022
 12. Заседание септември 30.09.2022
 13. Извънредно заседание септември - 08.09.2022
 14. Извънредно заседание август - 23.08.2022
 15. Заседание юли 2022
 16. Заседание юни 2022
 17. Заседание май 2022
 18. Извънредно заседание май 03.05.2022
 19. Заседание април 2022
 20. Заседание март 2022
 21. Заседание февруари 2022
 22. Заседание януари 2022
 23. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 24. Заседание декември 2021
 25. Заседание ноември 2021
 26. Заседание октомври 2021
 27. Заседание септември 2021
 28. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 29. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 30. Заседание юли 2021
 31. Заседание юни 2021
 32. Протоколи
 33. Заседание април 2021
 34. Заседание декември 2020
 35. Актуални наредби
 36. Заседания
 37. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 38. Предстоящо заседание
 39. Заседание септември 2020
 40. Заседание септември извънредно 2020
 41. Заседание октомври 2020
 42. Заседание юли 2020
 43. Заседание август 2020
 44. Заседание юни 2020
 45. Заседание юни извънредно 2020
 46. Заседание ноември 2020
 47. Заседание април 2020
 48. Заседание март 2020
 49. Заседание февруари 2020
 50. Заседание декември 2019
 51. Правилник
 52. Комисии
 53. Ръководство
 54. Общински съветници
 55. Общински Съветници 2015 - 2019
 56. Заседание януари 2020
 57. Заседание ноември 2019
 58. Мандат 2015 - 2019
 59. Заседание септември 2019
 60. Заседание май 2020
 61. Заседание юли 2019
 62. Заседание октомври 2019
 63. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 64. Ръководство 2015 - 2019
 65. Заседание юни 2019
 66. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 67. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 68. Заседание май 2019
 69. Заседание април 2019
 70. Заседание март 2019
 71. Заседание ноември 2018
 72. Заседание октомври 2018
 73. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 74. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 75. Заседание август извънредно 13.08.2018
 76. Заседание юли 2018
 77. Заседание февруари 2019
 78. Заседание юни 2018
 79. Заседание май 2018
 80. Заседание април 2018
 81. Заседание февруари 2018
 82. Заседание януари 2018
 83. Заседание септември 2018
 84. Заседание декември 2017
 85. Заседание януари 2019
 86. Заседание декември 2018
 87. Заседание октомври 2017
 88. Заседание септември 2017
 89. Заседание ноември 2017
 90. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 91. Заседание юли 2017
 92. Заседание март 2018
 93. Заседание юни 2017
 94. Заседание май 2017
 95. Заседание април 2017
 96. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 97. Заседание март 2017
 98. Заседание февруари 2017
 99. Заседание януари 2017
 100. Заседание декември 2016
 101. Заседание ноември 2016
 102. Заседание октомври 2016
 103. Заседание септември 2016
 104. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 105. Заседание юли 2016
 106. Заседание юни 2016
 107. Заседание май 2016
 108. Заседание май извънредно 10.05.2016
 109. Заседание април 2016
 110. Правилник 2015 - 2019
 111. Заседания 2015 - 2019
 112. Проекти на документи 2015 - 2019
 113. Протоколи 2015 - 2019
 114. Решения 2015 - 2019
 115. Комисии 2015 - 2019
 116. Заседание ноември 2015
 117. МАНДАТ 2011 - 2015
 118. Заседание октомври извънредно
 119. Заседание февруари 2016
 120. Тържествена сесия 14.08.2015
 121. Заседание юли 2015 Извънредно
 122. Заседание юни 2015
 123. Заседание май 2015
 124. Заседание май 2015 извънредно
 125. Заседание април 2015
 126. Заседание януари 2016
 127. Наредби 2011-2015
 128. Заседание септември
 129. Заседание март 2016
 130. Заседание февруари 2021
 131. Заседание март 2015
 132. Заседание декември 2015
 133. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 134. Заседание 27 февруари 2015
 135. Заседание февруари 2015
 136. Заседание януари 2015
 137. Заседание декември 2014
 138. Заседание ноември 2014
 139. Заседание ноември 2014 извънредно
 140. Заседание октомври 2014
 141. Заседание юли 2014
 142. Заседание юни 2014
 143. Заседание септември 2014
 144. Проект на Наредба земя
 145. Докладна записка - Наредба земя
 146. Заседание април 2014
 147. Заседание декември 2013
 148. Заседание януари 2014
 149. Заседание септември 2014 извънредно
 150. Заседание февруари 2014
 151. Заседание март 2014
 152. Заседание май 2014
 153. заседание август 2014 извънредно
 154. Заседания 2011-2015
 155. Комисии 2011-2015
 156. Проекти на документи 2011-2015
 157. Предстоящо заседание 2011-2015
 158. Общински Съветници 2011-2015
 159. Ръководство 2011-2015
 160. Правилник 2011-2015
 161. МАНДАТ 2007 - 2011
 162. Решения 2011-2015
 163. Протоколи 2011-2015
 164. Решения - Мандат 2007 - 2011
 165. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 166. Заседание март 2021
 167. Важни документи
 168. Решения
 169. Заседание януари 2021
 170. Заседание май 2021
 171. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
36% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)