Заседание ноември 2016

Дата на публикуване: 07.12.2016 14:37

Заседание ноември - 29.11.2016г


1. Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 29/Протокол № 5 от 25.02.2016 г. на ОбС гр.Брусарци

  - ДЗ
  - Приложение 


2.
Откриване на  процедура за продажба на имот общинска собственост - Здравен дом с. Буковец, описан в АОС № 135/12.01.2004 г., съставляващ поземлен имот /ПИ/ № 135 по плана на селото с   площ     4500 кв. м., ведно с построената едноетажна масивна сграда със застроена площ /ЗП/ 170 кв. м, при граници на имота СИ-имоти №№130,131 и 134;СЗ- имоти №№ 136,137 и 138; ЮЗ- улица; ЮИ- улица

  - ДЗ
  - Приложение       


3.
Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-98, кв. 14 по плана на с. Княжева махала и учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Църковно настоятелство с. Княжева махала, община Брусарци, за изграждане на параклис със застроена площ 20 /двадесет/ кв. метра  върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ II-98, кв. 14 по плана на с. Княжева махала при граници: Изток -улица; Запад - УПИ I-99; Север - улица; Юг - улица

  - ДЗ
  - Приложение   


4.
Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на имот, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв. 7 по плана на с. Василовци и учредяване на  безвъзмездно право на строеж в полза на Църковно настоятелство при църква "Св. Георги" с. Василовци, община Брусарци, за изграждане на параклис със застроена площ 20 /двадесет/ кв. метра върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв. 7 по плана на с.Василовци, при граници: СЗ-ул. "Площада"; Изток -ул. "Лиляна Димитрова"; Юг- ул. "Димитър Благоев"

   - ДЗ
   - Приложение      


5.
Учредяване на вещно право на ползване на "ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БГ" ЕООД върху част от имот № 083038 в землище гр. Брусарци

   - ДЗ
   - Приложение        

 

6. Предложение за промяна в числеността и организационната структура на общинска администрация и местните дейности, считано от 01.01.2017г.

. - ДЗ
         

7. Готовността на Общината за зимното почистване 2016/2017г.

   - ДЗ
       

8. Предложение за попълване списъка на съдебните заседатели в Районен Съд – Лом

   - ДЗ
 

 

9. ПИТАНИЯ


 1. Заседание ноември 2016 - Текуща страница
 2. Извънредно заседание май 03.05.2022
 3. Заседание април 2022
 4. Заседание март 2022
 5. Заседание февруари 2022
 6. Заседание януари 2022
 7. Извънредно заседание януари 04.01.2022
 8. Заседание декември 2021
 9. Заседание ноември 2021
 10. Заседание октомври 2021
 11. Заседание септември 2021
 12. Извънредно заседание септември 10.09.2021
 13. Извънредно заседание септември 01.09.2021
 14. Заседание юли 2021
 15. Заседание юни 2021
 16. Протоколи
 17. Заседание април 2021
 18. Заседание декември 2020
 19. Актуални наредби
 20. Заседания
 21. Извънредно заседание юни 18.06.2021
 22. Предстоящо заседание
 23. Заседание септември 2020
 24. Заседание септември извънредно 2020
 25. Заседание октомври 2020
 26. Заседание юли 2020
 27. Заседание август 2020
 28. Заседание юни 2020
 29. Заседание юни извънредно 2020
 30. Заседание ноември 2020
 31. Заседание април 2020
 32. Заседание март 2020
 33. Заседание февруари 2020
 34. Заседание декември 2019
 35. Правилник
 36. Комисии
 37. Ръководство
 38. Общински съветници
 39. Общински Съветници 2015 - 2019
 40. Заседание януари 2020
 41. Заседание ноември 2019
 42. Мандат 2015 - 2019
 43. Заседание септември 2019
 44. Заседание май 2020
 45. Важни документи 2011-2015
 46. Заседание юли 2019
 47. Заседание октомври 2019
 48. Заседание ноември извънредно - 15.11.2019
 49. Ръководство 2015 - 2019
 50. Заседание юни 2019
 51. Предстоящо заседание 2015 - 2019
 52. Заседание септември извънредно - 11.09.2019
 53. Заседание май 2019
 54. Заседание април 2019
 55. Заседание март 2019
 56. Заседание ноември 2018
 57. Заседание октомври 2018
 58. Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
 59. Заседание септември извънредно - 13.09.2018
 60. Заседание август извънредно 13.08.2018
 61. Заседание юли 2018
 62. Заседание февруари 2019
 63. Заседание юни 2018
 64. Заседание май 2018
 65. Заседание април 2018
 66. Заседание февруари 2018
 67. Заседание януари 2018
 68. Заседание септември 2018
 69. Заседание декември 2017
 70. Заседание януари 2019
 71. Заседание декември 2018
 72. Заседание октомври 2017
 73. Заседание септември 2017
 74. Заседание ноември 2017
 75. Заседание септември извънредно 08.09.2017
 76. Заседание юли 2017
 77. Заседание март 2018
 78. Заседание юни 2017
 79. Заседание май 2017
 80. Заседание април 2017
 81. Декларации чл.12 по ЗПУКИ
 82. Заседание март 2017
 83. Заседание февруари 2017
 84. Заседание януари 2017
 85. Заседание декември 2016
 86. Заседание октомври 2016
 87. Заседание септември 2016
 88. Заседание септември извънредно 09.09.2016
 89. Заседание юли 2016
 90. Заседание юни 2016
 91. Заседание май 2016
 92. Заседание май извънредно 10.05.2016
 93. Заседание април 2016
 94. Правилник 2015 - 2019
 95. Заседания 2015 - 2019
 96. Проекти на документи 2015 - 2019
 97. Протоколи 2015 - 2019
 98. Решения 2015 - 2019
 99. Комисии 2015 - 2019
 100. Заседание ноември 2015
 101. МАНДАТ 2011 - 2015
 102. Заседание октомври извънредно
 103. Заседание февруари 2016
 104. Тържествена сесия 14.08.2015
 105. Заседание юли 2015
 106. Заседание юли 2015 Извънредно
 107. Заседание юни 2015
 108. Заседание май 2015
 109. Заседание май 2015 извънредно
 110. Заседание април 2015
 111. Заседание януари 2016
 112. Наредби 2011-2015
 113. Заседание септември
 114. Заседание март 2016
 115. Заседание февруари 2021
 116. Заседание март 2015
 117. Заседание декември 2015
 118. Заседание септември извънредно - 07.09.2015
 119. Заседание 27 февруари 2015
 120. Заседание февруари 2015
 121. Заседание януари 2015
 122. Заседание декември 2014
 123. Заседание ноември 2014
 124. Заседание ноември 2014 извънредно
 125. Заседание октомври 2014
 126. Заседание юли 2014
 127. Заседание юни 2014
 128. Заседание септември 2014
 129. Проект на Наредба земя
 130. Докладна записка - Наредба земя
 131. Заседание април 2014
 132. Заседание декември 2013
 133. Заседание януари 2014
 134. Заседание септември 2014 извънредно
 135. Заседание февруари 2014
 136. Заседание март 2014
 137. Заседание май 2014
 138. заседание август 2014 извънредно
 139. Заседания 2011-2015
 140. Комисии 2011-2015
 141. Проекти на документи 2011-2015
 142. Предстоящо заседание 2011-2015
 143. Общински Съветници 2011-2015
 144. Ръководство 2011-2015
 145. Правилник 2011-2015
 146. МАНДАТ 2007 - 2011
 147. Решения 2011-2015
 148. Протоколи 2011-2015
 149. Решения - Мандат 2007 - 2011
 150. Протоколи - Мандат 2007 - 2011
 151. Заседание март 2021
 152. Важни документи
 153. Решения
 154. Заседание януари 2021
 155. Заседание май 2021
 156. Проекти на документи 2019-2023

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
64% Complete (success)
Не ми допада :
29% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)