ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци

Дата на публикуване: 05.11.2014 00:00

Публична покана по реда на Глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за "Ремонт на сграда бивша поликлиника в гр.Брусарци""

Публикувано на: 05.11.2014
Валидно до: 14.11.2014

Уникален номер в регистъра на АОП: 9035602ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Публична покана

за участие в обществена поръчка по реда на Глава Осма "а" от Закона за обществените поръчки, с предмет: "Избор на изпълнител на СМР за "Ремонт на сграда бивша поликлиника в гр.Брусарци""

Брусарци, 2014г.Електронна преписка

Публична покана
Номер: 9035602 ПП-11-20/05.11.2014
Дата: 05.11.2014

Заповед
Номер: 9035602 ПП-11-21/05.11.2014
Дата: 05.11.2014

Документация
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

Образци
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

Проект на Договор
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

КС
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

Техническа спецификация
Техническа спецификация за изпълнение на СМР
Номер: 9035602
Дата: 05.11.2014

Протокол
Номер: 9035602
Дата: 01.12.2014

Договор
Дата: 09.12.2014г.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9035602


 1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 6. Процедура: Път СМР
 7. Процедура: ВиК и Път Управление
 8. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 9. Процедура: ВиК Управление 2014
 10. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 11. Гориво за отопление 2014-2015
 12. 2014 - Приключили
 13. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 14. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 15. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 16. Процедура: Хранителни 2014
 17. 2013 - Приключили
 18. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 19. 2014
 20. Процедура: Площади СН
 21. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 22. Доставка и монтаж на климатици
 23. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 24. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 25. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 26. Гориво за отопление 2013-2014
 27. Смирненски Строителен надзор - 2
 28. Канцеларски материали
 29. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
60% Complete (success)
Не ми допада :
33% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)