Процедура: ХРАНИТЕЛНИ

Дата на публикуване: 05.12.2012 11:19
28.11.2012г.

„Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на община Брусарци”

 

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ,РИБА И ЯЙЦА”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ВАРИВА, КОНСЕРВИ, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – „ПРЕПАРАТИ”


Решение № 2 (12-00-8)/09.01.2013г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка

Решение № 11/28.11.2012г.

Обявление от 28.11.2012г.

Документация

Приложения

Приложения Техническа спецификация и Административни сведения

Еxcel

СЪОБЩЕНИЕ


На основаниечл. 69а,ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждане напроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен СоциаленПатронаж и Детски заведения на територията на Община Брусарци” по седемобособени позиции:

·        Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия;

·        Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти,риба и яйца;

·        Обособена позиция № 3: Млечни продукти;

·        Обособена позиция № 4: Варива, консерви,подправки и други хранителни продукти;

·        Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци;

·        Обособена позиция № 6: Захарни изделия инапитки;

·        Обособена позиция № 7: Препарати.

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти надопуснатите участници ще се извърши на 04.01.2013г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ОбщинаБрусарци, ул. „Г. Димитров” № 85.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстватучастниците или техни изрично упълномощени представители, както и представителина юридически лица с не стопанска цел и средствата за масова информация. 1. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. 2013 - Приключили
 19. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 20. 2014
 21. Процедура: Площади СН
 22. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 23. Доставка и монтаж на климатици
 24. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 25. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 26. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 27. Гориво за отопление 2013-2014
 28. Смирненски Строителен надзор - 2
 29. Канцеларски материали
 30. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 31. Процедура: Смирненски СМР
 32. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 33. Процедура: ВиК СМР
 34. Процедура за Гориво
 35. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 39. 2012 - Приключени
 40. Гориво автомобили
 41. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
58% Complete (success)
Не ми допада :
36% Complete (success)
Не мога да преценя :
6% Complete (success)