ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014

Дата на публикуване: 18.07.2014 00:00
18.07.2014

„Избор на изпълнител на СМР за "Ремонтна сгради от общинския сграден фонд на община Брусарци" по четириобособени позиции:

 

Обособена позиция 1: „Ремонт физкултуренсалон в СОУ „Христо Ботев” гр. Брусарци”;

 

Обособена позиция 2: „Ремонт физкултуренсалон в ОУ „П.Р.Славейков” с. Василовци”;

 

Обособена позиция 3: „Ремонт на кухня исервизни помещения на Домашен социален патронаж  /ДСП/ гр. Брусарци”;

 

Обособена позиция 4: „Ремонт сграда накметство с. Буковец”   


Публична покана № ПП-10-48 от 18.07.2014г.


Документация


Образци


Проект на Договор


КСС


 1. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Сгради 2014 - Текуща страница
 2. Процедура: Рамково споразумение
 3. Процедура: Площади Управление
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: СМР Поликлиника Брусарци
 5. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Изработване на проект за ОУПО
 6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт Църква Дондуково
 7. Процедура: Път СМР
 8. Процедура: ВиК и Път Управление
 9. Процедура: ВиК и Път Строителен надзор
 10. Процедура: ВиК Управление 2014
 11. Процедура: Ремонт Църква Дондуково
 12. Гориво за отопление 2014-2015
 13. 2014 - Приключили
 14. Процедура: ВиК Крива бара и Буковец
 15. Процедура: Ремонт Пътища 2014
 16. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Гориво автомобили 2014г.
 17. Процедура: Хранителни 2014
 18. 2013 - Приключили
 19. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Канцеларски материали 2014
 20. 2014
 21. Процедура: Площади СН
 22. Доизграждане улично осветление в с. Смирненски
 23. Доставка и монтаж на климатици
 24. Инвестиционно проектиране Дъбова махала
 25. Инвестиционно проектиране за Туристическа инфраструктура
 26. Подобряване на енергийната ефективност в сгради на общински учебни и детски заведения
 27. Гориво за отопление 2013-2014
 28. Смирненски Строителен надзор - 2
 29. Канцеларски материали
 30. Процедура: ХРАНИТЕЛНИ
 31. Процедура: Смирненски Строителен Надзор
 32. Процедура: Смирненски СМР
 33. Процедура: ВиК Строителен Надзор
 34. Процедура: ВиК СМР
 35. Процедура за Гориво
 36. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Ремонт общински път
 37. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Мост
 38. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства Документация и Апликационна
 39. ПУБЛИЧНА ПОКАНА: Площадни пространства - Проектиране
 40. 2012 - Приключени
 41. Гориво автомобили
 42. Площади

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)