Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 2020

Дата на публикуване: 07.10.2021 11:13
Декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
               
№  дата име, фамилия длъжност по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Част 2 по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
1 13.04.2020г. Ангелина Борисова Главен експерт   изтегли    
2 21.07.2020г. Ангелина Борисова Директор дирекция ОТСИПХД   изтегли    
3 12.05.2020г. Анна Никитова Старши специалист МДТ   изтегли    
4 11.05.2020г. Виктория Маринова Старши специалист ОТС   изтегли    
5 13.04.2020г. Галина Владиславова Секретар на община   изтегли    
6 15.05.2020г. Галя Иванова Кметски наместник   изтегли    
7 12.05.2020г. Дафина Оникова Главен специалист „Бюджет и финаси“   изтегли    
8 13.05.2020г. Десислава Стоянова Главен специалист ГРАО   изтегли    
9 12.05.2020г. Димитринка Крумова Старши специалист ГРАО   изтегли    
10 11.05.2020г. Димитър Димитров Кметски наместник   изтегли    
11 12.05.2020г. Емилия Иванова Главен специалист ОТС   изтегли    
12 13.05.2020г. Ирена Иванова Главен експерт „Екология и земеделие“   изтегли    
13 13.05.2020г. Калин Петров Главен експерт ИО   изтегли    
14 12.05.2020г. Катя Живкова-Евстатиева Специалист Бюджет   изтегли    
15 24.04.2020г. Костадинка Петрова Служител по сигурността на информацията   изтегли    
16 29.04.2020г. Красимира Тодорова Главен специалист ГРАО   изтегли    
17 13.05.2020г. Крумка Нисторова Специалист ГРАО   изтегли    
18 12.05.2020г. Мирослава Манчева Старши специалист ФСД   изтегли    
19 14.04.2020г. Нели Иванова Старши счетоводител каса   изтегли    
20 13.05.2020г. Николай Никитов Кметски наместник   изтегли    
21 12.5.2020г. Петя Миланова Счетоводител МДТ   изтегли    
22 27.04.2020г. Полина Цветанова-Борисова Старши експерт ОС и ПСД и К   изтегли    
23 13.05.2020г. Поля Петрова Директор дирекция АИО и ФСД   изтегли    
24 22.05.2020г. Роза Цанкова  Кметски наместник   изтегли    
25 27.04.2020г. Светла Йорданова Старши специалист   изтегли    
26 30.04.2020г. Славинка Иванова Старши специалист ГРАО   изтегли    
27 12.05.2020г. Стефка Иванова Главен инспектор МДТ   изтегли    
28 14.05.2020г. Фаня Кирилова Специалист ГРАО   изтегли    
29 13.05.2020г. Цеко Цеков Кметски наместник   изтегли    
30 28.04.2020г. Янка Борисова Финансов контрольор   изтегли    

Наименование Брой тегления
Viktoriq Marinova.pdf 72 Изтегли документ с име "Viktoriq Marinova.pdf"
Svetla Iordanova.pdf 70 Изтегли документ с име "Svetla Iordanova.pdf"
Tseko Tsekov.pdf 69 Изтегли документ с име "Tseko Tsekov.pdf"
Stefka Ivanova.pdf 66 Изтегли документ с име "Stefka Ivanova.pdf"
Polq Petrova.pdf 71 Изтегли документ с име "Polq Petrova.pdf"
Polina Tsvetanova - Borisova.pdf 70 Изтегли документ с име "Polina Tsvetanova - Borisova.pdf"
Qnka Borisova.pdf 69 Изтегли документ с име "Qnka Borisova.pdf"
Roza Tsankova.pdf 73 Изтегли документ с име "Roza Tsankova.pdf"
Slavinka Krumova.pdf 66 Изтегли документ с име "Slavinka Krumova.pdf"
Ognqn Iordanov.pdf 46 Изтегли документ с име "Ognqn Iordanov.pdf"
Nikolai Nikitov.pdf 71 Изтегли документ с име "Nikolai Nikitov.pdf"
Petq Milanova.pdf 63 Изтегли документ с име "Petq Milanova.pdf"
Miroslava Marcheva.pdf 69 Изтегли документ с име "Miroslava Marcheva.pdf"
Krasimira Todorova.pdf 69 Изтегли документ с име "Krasimira Todorova.pdf"
Galq Ivanova.pdf 67 Изтегли документ с име "Galq Ivanova.pdf"
Galina Vladiskavova.pdf 75 Изтегли документ с име "Galina Vladiskavova.pdf"
Neli Ivanova.pdf 68 Изтегли документ с име "Neli Ivanova.pdf"
Katq Jivkova - Evtatieva.pdf 76 Изтегли документ с име "Katq Jivkova - Evtatieva.pdf"
Krumka Nistorova.pdf 76 Изтегли документ с име "Krumka Nistorova.pdf"
Fanq Kirilova.pdf 65 Изтегли документ с име "Fanq Kirilova.pdf"
Kalin Petrov.pdf 69 Изтегли документ с име "Kalin Petrov.pdf"
Irena Ivanova.pdf 72 Изтегли документ с име "Irena Ivanova.pdf"
Kostadinka Petrova.pdf 79 Изтегли документ с име "Kostadinka Petrova.pdf"
Emiliq Ivanova.pdf 73 Изтегли документ с име "Emiliq Ivanova.pdf"
Angelina Botisova gl. ekspert.pdf 70 Изтегли документ с име "Angelina Botisova gl. ekspert.pdf"
Dafina Onikova.pdf 73 Изтегли документ с име "Dafina Onikova.pdf"
Dimitur Dimitrov.pdf 75 Изтегли документ с име "Dimitur Dimitrov.pdf"
Desislava Stoqnova.pdf 61 Изтегли документ с име "Desislava Stoqnova.pdf"
Angelina Borisova.pdf 70 Изтегли документ с име "Angelina Borisova.pdf"
Dimitrinka Krumova.pdf 63 Изтегли документ с име "Dimitrinka Krumova.pdf"
Anna Nikitova.pdf 77 Изтегли документ с име "Anna Nikitova.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
64% Complete (success)
Не ми допада :
29% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)