Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 2018

Дата на публикуване: 19.07.2018 15:32

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

                 

№ 

дата

име, фамилия

длъжност

по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ част II

по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

 

1

11.05.2018г.

Галина Владиславова

Секретар на община

 

  изтегли

 

 

 
 

2

11.05.2018г.

Ангелина Борисова

Старши експерт

 

  изтегли

 

 

 

3

11.05.2018г.

Десислава Стоянова

Главен специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

4

11.05.2018г.

Нели Иванова

Старши счетоводител каса

 

 изтегли

 

 

 

5

11.05.2018г.

Светла Йорданова

Главен специалист

 

 изтегли

 

 

 

6

11.05.2018г.

Емилия Иванова

Главен специалист ОТС

 

 изтегли

 

 

 

7

11.05.2018г.

Румяна Цветанова

Старши счетоводител МДТ

 

 изтегли

 

 

 

8

11.05.2018г.

Силвия Тотева

Директор дирекция ОТСИПХД

 

 изтегли

 

 

 

9

14.05.2018г.

Костадинка Петрова

Служител по сигурността на информацията

 

 изтегли

 

 

 

10

14.05.2018г.

Анна Никитова

Старши специалист МДТ

 

 изтегли

 

 

 

11

14.05.2018г.

Ирена Иванова

Главен експерт „Екология и земеделие“

 

 изтегли

 

 

 

12

14.05.2018г.

Красимира Тодорова

Главен специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

13

14.05.2018г.

Виктория Маринова

Старши специалист

 

 изтегли

 

 

 

14

14.05.2018г.

Валентин Ценов

Главен специалист ОТС

 

 изтегли

 

 

 

15

14.05.2018г.

Славинка Крумова

Старши специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

16

14.05.2018г.

Димитринка Крумова

Старши специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

17

14.05.2018г.

Мирослава Манчева

Старши специалист ФСД

 

 изтегли

 

 

 

18

14.05.2018г.

Дафина Оникова

Главен специалист „Бюджет и финаси“

 

 изтегли

 

 

 

19

14.05.2018г.

Цеко Цеков

Кметски наместник

 

 изтегли

 

 

 

20

14.05.2018г.

Полина Цветанова-Борисова

Старши специалист ОС и ПСД

 

 изтегли

 

 

 

21

15.05.2018г.

Катя Живкова-Евстатиева

Специалист Бюджет

 

 изтегли

 

 

 

22

15.05.2018г.

Крумка Нисторова

Специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

23

15.05.2018г.

Калин Петров

Главен експерт

 

 изтегли

 

 

 

24

15.05.2018г.

Фаня Кирилова

Старши специалист ФСД

 

 изтегли

 

 

 

25

15.05.2018г.

Камелия Виденова

Кметски наместник

 

 изтегли

 

 

 

26

08.06.2018г.

Ваня Йонова-Димитрова

Старши експерт

 

 изтегли

 

 

 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
64% Complete (success)
Не ми допада :
29% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)