Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 2019

Дата на публикуване: 02.07.2019 14:12

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

                 

№ 

дата

име, фамилия

длъжност

по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ част II

по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

 

1

07.05.2019г.

Ангелина Борисова

Старши експерт

 

  изтегли

 

 

 
 

2

05.05.2019г.

Дафи Оникова

Главен специалист "Бюджет и финанси"

 

  изтегли

 

 

 

3

08.05.2019г.

Силвия Тотева

Директор дирекция ОТСиПХД

 

 изтегли

 

 

 

4

08.05.2019г.

Галина Владиславова

Секретар община

 

 изтегли

 

 

 

5

08.05.2019г.

Нели Иванова

Старши счетоводител каса

 

 изтегли

 

 

 

6

10.05.2019г.

Фаня Кирилова

Старши специалист ФСД

 

 изтегли

 

 

 

7

10.05.2019г.

Костадинка Петрова

Служител по сигурността на информацията

 

 изтегли

 

 

 

8

13.05.2019г.

Светла Йорданова

Главен специалист

 

 изтегли

 

 

 

9

10.05.2019г.

Полина Цветанова-Борисова

Старши специалист ОС и ПСД и К

 

 изтегли

 

 

 

10

13.05.2019г.

Цеко Цеков

Кметски наместник

 

 изтегли

 

 

 

11

10.05.2019г.

Мирослава Манчева

Старши специалист ФСД

 

 изтегли

 

 

 

12

14.05.2019г.

Димитринка Крумова

Старши специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

13

13.05.2019г.

Румяна Цветанова

Старши счетоводител МДТ

 

 изтегли

 

 

 

14

14.05.2019г.

Стефка Иванова

Главен инспектор МДТ

 

 изтегли

 

 

 

15

14.05.2019г.

Десислава Стоянова

Главен специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

16

14.05.2019г.

Емилия Иванова

Главен специалист ОТС

 

 изтегли

 

 

 

17

15.05.2019г.

Крумка Нисторова

Специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

18

14.05.2019г.

Виктория Маринова

Старши специалист ОТС

 

 изтегли

 

 

 

19

15.05.2019г.

Калин Петров

Главен експерт ИО

 

 изтегли

 

 

 

20

15.05.2019г.

Ирена Иванова

Главен експерт ЕЗ

 

 изтегли

 

 

 

21

15.05.2019г.

Ваня Йонова-Димитрова

Старши експерт

 

 изтегли

 

 

 

22

15.05.2019г.

Анна Никитова

Старши
специалист МДТ

 

 изтегли

 

 

 

23

15.05.2019г.

Славинка Крумова

Старши специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

24

15.05.2019г.

Камелия Виденова

Кметски наместник

 

 изтегли

 

 

 

25

15.05.2019г.

Катя Живкова-Евстатиева

Специалист Бюджет

 

 изтегли

 

 

 

26

15.05.2019г.

Поля Петрова

Директор дирекция АИОиФСД

   изтегли      

27

15.05.2019г.

Красимира Тодорова

Главен специалист ГРАО

 

 изтегли

 

 

 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:
Харесва ми :
64% Complete (success)
Не ми допада :
29% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)