ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Дата на публикуване: 14.01.2013 16:06


- Покана за представяне на възможностите за кандидатстване по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК) през 2013г. Всеки ден в периода 19 - 22 февруари 2013г. от 11:00 часа Областен информационен център - Монтана (ОИЦ - Монтана)                                                        

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


- Добри практики по ОП "Административен капацитет" за общините - тук


-
Европейски инвестиции в твоя регион - актуални схеми и добри практики
   март април 2013г.
- тук


Добри практики - споделеният успех - тук

- Възможности по оперативните програми - тук

- Енергийна ефективност и зелена икономика - тук

-
Експертна информация за структурните инструменти на ЕС на местно ниво - тук


Александрина Здравкова

Управител на Областен информационен център – Монтана


инж. Румен Цветков

Експерт “Информационно обслужване и услуги”


Областен информационен център – Монтана

тел.: +359 96 300 560

моб.: +359 879 958 077

e-mail: rtsvetkov@montana.bg

          oic@montana.bg


www.eufunds.bg

www.montana.bg
www.facebook.com


  1. ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - Текуща страница
  2. ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
  3. ПОЛЕЗНИ ТЕЛЕФОНИ

Потърсете в сайта

Анкета

1. Какво смятате за новата визия на сайта

Резултати:

Харесва ми :
61% Complete (success)
Не ми допада :
32% Complete (success)
Не мога да преценя :
7% Complete (success)