Последни новини


20.03.2023
Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“ -  Монтана на основание чл. 37в, ал. 4 и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ - Брусарци

- Приложение 1
- Приложение 2

17.03.2023

Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за прием на срочна служба в доброволния резерв, както следва:

 

  1. Длъжност: „Младши специалист” – 90 бр.;

Място за изпълнение на службата: НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

 

  1. Длъжност: „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 60 бр..

Място за изпълнение на службата: Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен.

 

  1. Длъжност „Младши изпълнител“ – 100 бр..

Място за изпълнение на службата: Единен център за военна подготовка – гр. Плевен.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

        Да не са по-възрастни от 40 години и да имат завършено най-малко основно образование.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна”  № 1

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

 

Срок за подаване на документите до

28.04.2023г.

17.03.2023

Със заповед № РД–127/22.02.2023г. на командира на Военновъздушните сили, са обявени 88(осемдесет и осем)  вакантни длъжности за войници във формирования от Военновъздушните сили, както следва:

 1.1. Съгласно Приложение № 1, за в. ф. 28000-Граф Игнатиево,         32040-Крумово, 36150-Стара Загора - 32(тридесет и две) длъжности.

1.2. Съгласно Приложение № 2, за в. ф. 34420-Костинброд,                   34630-Божурище, 32610-Банкя, 54320-Божурище и 24900-София - 37(тридесет и седем) длъжности.

1.3. Съгласно Приложение № 3, за в. ф. 26030-Безмер - 11(единадесет) длъжности.

1.4. Съгласно Приложение № 4, за в. ф. 26720-Черноморец, 36780-Шабла - 8 (осем) длъжности.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от  40 години и да  имат средно или по–високо образование.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

- Приложение

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

07.04.2023г.

13.03.2023
Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000503 "Река Лом" - виж тук

06.03.2023
Стартира проект "Грижа в дома в община Брусарци" Набиране на персонал - виж тук - Бланки Персонал - изтегли тук Подаване на заявления от потребители - виж тук - Бланки Потребители - изтегли тук

28.02.2023
Правила за ползване на мери пасища и ливади от ОПФ за стопанската 2023-2024г.

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци