Последни новини04.05.2023
до заинтересованите лица и общественост със връзка с "Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василовци, с.Крива бара община Брусарци" - виж тук

02.05.2023

Амбулатория Генади Динкински    съвместно с    Община Брусарци организират безплатни медицински прегледи за жителите на селата - Дъбова махала, Княжева махала, Смирненски и Буковец както следва:

на 09.05.2023ч. с. Дъбова махала от 09:00-10:30ч. , с. Княжева махала  10:40 до 12:00ч.

на 10.05.2023ч. с. Смирненски от 09:00 до 10:30ч.,  с. Буковец от 10:45 до 12:00ч.

Желаещите могат да бъдат прегледани от инфекционист, общо практикуващ лекар и спешен медик. Ще бъдат извършвани и безплатни изследвания на кръв, урина, кръвна захар и преглед на сърце /ЕКГ диагностика/.  Желаещите могат да се свържат  и заявят предварително своя преглед при кметовете на съответните населени места или на телефон 0896878601 – секретар община.


19.04.2023

Със заповед № ОХ-225/22.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 (сто деветдесет и пет) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

 

Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до 28.07.2023г.


19.04.2023
Списък на класирани кандидати за заеманите длъжности "Грижа в дома"

12.04.2023

Със заповед № РД–147/13.03.2023г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част - военно формирование 54 800 - гр. София. Кандидатите за участие в конкурса трябва да не са по–възрастни от    40 години и да  имат средно или по–високо образование.

 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:

 

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Четвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.

Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16

 

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Европа”  № 18

Ан Димитрова , тел. 0876 91 90 01

 

Срок за подаване на документите до

06.06.2023г.

За проекта

Наименование на проект: „Улеснен достъп и по-добро качество на административната услуга”, финансиран Договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.

Обществена поръчка: „Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос ІІІ. „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”

Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число развитие на електронното управление”

Бенефициент: Община Брусарци.

Партньор: Oбщина Якимово

Място на изпълнение: Община Якимово и община Брусарци