Заседание декември 2018

Заседание декември - 19.12.2018г.

 


1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018г. ДО 31.12.2018г.               
  - ДЗ


2. Предложение за промяна в числеността и организационната структура на общинската  администрация и местните дейности, считано от 01.01.2019г.

   - ДЗ


3. Закриване на второстепенен разпоредител с бюджет към община Брусарци 

   - ДЗ       

 

4. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г.           

   - ДЗ


5.
Предоставяне под наем на имоти - полски пътища съгласно Закона за собствеността и ползване на земеделските земи
   - ДЗ
6.
ПИТАНИЯ

 


Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта