Заседание ноември 2018

Заседание ноември - 29.11.2018г.


1. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост

   - ДЗ
     

2. Изменение на Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци, приета с Решение № 47 от 28.03.2012 год., изменена с Решение № 195 / 29.07.2013 год., изменена с Решение № 408 / 25.09.2015 год., изменена с Решение № 110 / 30.10.2017 год., на Общински съвет – Брусарци        
  
   - ДЗ


3. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО, АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ (приета с Решение № 23/30.01.2012г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 111/ 30.10.2012 г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 318/29.12.2014 г. на ОбС – Брусарци, изменена и допълнена с Решение № 326/26.01.2015 г. на ОбС – Брусарци изменена с Решение № 49/28.04.2016 г. на ОбС – Брусарци, Изменена и допълнена с Решение No176/30.11.2017 г. на ОбС –Брусарци)

    - ДЗ     


4. Приемане на Решение за отпускане на еднократна финансова помощ на Димитрина Василева Иванова  с постоянен и настоящ адрес с. Крива бара, община  Брусарци,  ул. „Пирин” №29

    - ДЗ
   

5. Готовността на Общината за зимното почистване 2018/2019г.

    - ДЗ
       

6. ПИТАНИЯ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта