Заседание юни 2017

Заседание юни - 30.06.2017г.


1. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА  ОТ 01.01.2016г. ДО 31.12.2016г.

    - ДЗ    
     

 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА  ПЕРИОДА 01.01.2016г. –31.12.2016г.

    - ДЗ    
       

 

3. Предложение от Общински съвет Брусарци до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на децата: Виктория Георгиева Петрова и Атанас Георгиев Петров           

    - ДЗ    
           

 

4. Приемане План за работа на Общински Съвет Брусарци за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

    - ДЗ   
    - Приложение 
 5. ПИТАНИЯ

 


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта