Заседание март 2016

Заседание март - 25.03.2016г.

 

1. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот публична общинска собственост на Агенция по заетостта, за осъществяване на проект ОПРЧР „Услуги лице в лице” за  дейността на Дирекция „Бюро по труда” гр.Лом – Филиал  Брусарци
- ДЗ
- Приложение 1

- Приложение 2

2. Вземане на решение на Общото събрание на съдружниците, "В и К" ООД - Монтана да сключи договор с Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от дружеството, за стопанисване, подържане, експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги на потребителите
- ДЗ

3. Извънредно заседание на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана
- ДЗ

4. ПИТАНИЯ


ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Потърсете в сайта
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта