Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Документ №[Filter]
Дата на завеждане[Filter]
Дата на приключване[Filter]
Файл[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
ПР-125.3.2010 г.25.3.2010 г. 
ПР-208.6.2010 г.08.6.2010 г.AB/ABF6F305281D3F74EDE76C0528073279A1AB2BA9.zip
ПР-113.5.2011 г.13.5.2011 г.94/94B1575AA2B6C326C497069C8A9CF9C23FCE8A75.zip
ПР-214.6.2011 г.14.6.2011 г.E2/E2607E0D169975E2C90E491AB0DA235B10099111.zip
ПР-321.6.2011 г.21.6.2011 г. 
ПР-401.7.2011 г. F5/F5B682ED83C82DB9FB02200F4B510426E3878862.zip
ПР-004.2.2010 г.04.2.2010 г. 
[Condition]Създай филтър